Začít znova

Velká narozeninová hra s Vaprio

Získejte garantovnou výhru při nákupu nad 500 Kč nebo při nákupu nad 2 000 Kč na e-shopu Vaprio.cz nebo v síti prodejen Vaprio. Akce je určena pro registrované zákazníky a držitele věrnostních karet Vaprio.

Dále zodpovězením soutěžní otázky budete zařazeni do slosování
o velkou týdenní výhru dle hodnoty nákupu.

Okamžité výhryPravidla

Zaregistrujte svůj nákup

Do kolonky „Kód z účtenky“ zapište svůj unikátní kód získaný na účtence při nákupu na Vaprio.cz
nebo na kterékoli naší prodejně Vaprio.

Hlavní výhry

Výherci předchozích kol

29. týden

Otázka: Ve kterém městě byla otevřena první prodejna Vaprio.cz (pod názvem Vašecigareta.cz)?

Správná odpověď: B) Plzeň

Michal (Plzeň) - Zahradní gril Weber Compact Kettle

Daniel (Plzeň) - Kávovar De'Longhi + 5x500g prémiové zrnkové kávy Vaprio

28. týden

Otázka: Kdy (měsíc/rok) byla otevřena první prodejna Vaprio v ČR (pod názvem Vašecigareta.cz)?

Správná odpověď: C) 11/2011

Jaromír (Eshop) - Zahradní gril Weber Compact Kettle

Kristián (Košice) - Kávovar De'Longhi + 5x500g prémiové zrnkové kávy Vaprio

27. týden

Otázka: Kolik má Vaprio.cz „kamenných“ provozoven v ČR a na Slovensku?

Správná odpověď: B) 35

Zdeněk (Hradec Králové) - Zahradní gril Weber Compact Kettle

Jan (Eshop) - Kávovar De'Longhi + 5x500g prémiové zrnkové kávy Vaprio

26. týden

Otázka: Kolikrát bylo Vaprio.cz (dříve Vašecigareta.cz) vyhlášeno e-shopem roku v kategorii E-kouření a tabák za poslední čtyři roky (2017-2020)?

Správná odpověď: B) 4

Ondřej (Praha 1) - Zahradní gril Weber Compact Kettle

Lucie (Říčany) - Kávovar De'Longhi + 5x500g prémiové zrnkové kávy Vaprio

Úplná pravidla soutěže „Velká narozeninová hra s Vaprio“

ÚPLNÁ PRAVIDLA – VELKÁ NAROZENINOVÁ HRA S VAPRIO

 1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže nazvané „VELKÁ NAROZENINOVÁ HRA S VAPRIO“ (dále jen „Hra“), jejíž podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“), je obchodní společnost Vaprio.cz, s.r.o., IČ 02290715, se sídlem Kyšice, Štemberova 200, PSČ 330 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 33508 (dále jen „Pořadatel“).

 2. Hra probíhá v době od 28.6.2021 do 5.9.2021 (dále jen „Doba“) tj. celkem 70 kalendářních dnů ( 10 týdnů) v prodejní síti Pořadatele tvořené jednak (i) kamennými prodejnami Vaprio.cz, jež jsou uvedeny na webové stránce www.vaprio.cz, a (ii) e-shopem Vaprio.cz, přičemž pro on-line nákup v uvedeném e-shopu se vyžaduje předchozí registrace z důvodu ověření si zákonného věkového limitu (18+), v obou případech však výhradně na území České republiky (dále jen „Místo konání“). Výdej herních kódů bude ukončen na e-shopu Vaprio.cz 3.9.2021 v 16:00 hod, na kamenných prodejnách Vaprio bude výdej herních kódů ukončen 5.9.2021 ve 20:00 hod.

 3. Účastníkem Hry se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která je vlastníkem věrnostní karty Vaprio.cz (VašeCigareta.cz) a jež během Doby nakoupí klasicky nebo on-line v Místě konání (dále jen „Účastník“). Ze Hry jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, kteří se podílejí na organizaci Hry a osoby těmto zaměstnancům blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane výše uvedený zaměstnanec Pořadatele či ve vztahu k němu osoba blízká, jak je upraveno výše, výhra se jim nepředá a bude určen náhradní výherce v souladu s Pravidly.

 4. Popis Hry: Za každý nákup v hodnotě 500 Kč- 2000 Kč (BASIC) resp. za nákup v hodnotě nad 2000 Kč (PREMIUM) Účastník obdrží unikátní herní kód, který může uplatnit na stránkách www.vaprio.cz/10 jeho doplněním do interaktivního formuláře spolu s ostatními povinnými údaji, a (i) získat tak jednu z garantovaných výher a zároveň (ii) zúčastnit se losování o hodnotné týdenní výhry. Zadáním kódu do interaktivního formuláře získává Účastník jednu náhodně vybranou odměnu/výhru z níže uvedeného seznamu garantovaných výher. Garantovanou výhru musí účastník Hry vyzvednout/uplatnit nejpozději do 30.9.2021. Po přiřazení garantované výhry bude Účastníkovi nabídnuto pokračovat v nadstavbové části Hry o týdenní výhru zadáním správné odpovědi na soutěžní otázku daného týdne. Ze správných odpovědí v této nadstavbové části budou vylosováni dva výherci hlavních týdenních výher. První výherce bude vylosován ze všech Účastníků, kteří v daném soutěžním týdnu uplatnili kód z účtenky v hodnotě nad 2000 Kč a zároveň správně odpověděli na soutěžní otázku daného týdne. Hlavní týdenní výhrou pro prvního výherce je Kávovar De Longhi spolu s 5x500g balením zrnkové kávy Vaprio. Druhý výherce bude vylosován ze všech Účastníků, kteří v daném soutěžním týdnu uplatnili kód z účtenky v hodnotě od 500 Kč do 2000 Kč a zároveň správně odpověděli na soutěžní otázku daného týdne. Hlavní týdenní výhrou pro druhého výherce je Zahradní Grill. Unikátní herní kód musí být uplatněn nejpozději do 5.9.2020, 23:59, po tomto datu pozbývá kód platnosti. Výherci hlavních týdenních cen v nadstavbové části Hry budou vylosování náhodným výběrem ze všech účastníků splňující výše uvedená kritéria a budou zveřejněni na webových stránkách www.vaprio.cz vždy následující týden v pondělí od 17:00 hod. Výherci hlavních týdenních cen budou kontaktováni Pořadatelem a bude s nimi odsouhlasen způsob předání jejich výhry. Výhry budou výhercům předány do 30 dnů po zveřejnění seznamu výherců nadstavbové části Hry za daný týden.

  Unikátní kód obdrží Účastník na vydané účtence za nákup zboží v Místě konání. Počet vydaných unikátních herních kódů je omezen na 1 kód za den na jednu věrnostní kartu. Na www. vaprio.cz bude vytvořena stránka s Hrou, na jejíž titulní straně bude pole pro vyplnění unikátního herního kódu.

  Garantované výhry:

  Garantované výhry budou přidělovány náhodným výběrem z níže uvedeného seznamu. Účastník vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu, email, telefon). Pro vyzvednutí výhry získá Účastník unikátní kód, který nahlásí nebo zadá obsluze kamenné prodejny Vaprio.cz, resp. do objednávkového formuláře v internetovém obchodě Vaprio.cz.

  AIRSCREAM AirsPops startovací sada, Barly BLACK, Barly GOLD, Barly GREEN, Barly RED, Dreamix - Doutníkový tabák (Cigarillos Tobacco), Dreamix - Čistý tabák (Tobacco Ripe), Dreamix - Čokoláda s mátou (Choco Mint), Frutie - Hruška (Pear), Frutie - Malina (Raspberry), Frutie - Pomelo, GeekVape Aegis Boost Plus 40W 18650 Pod sada, Innokin Kroma R Zlide sada, Innokin Sceptre Vaprio Edition sada, PEEGEE - Mall Blend, PEEGEE - Ostružina (Blackberry), PEEGEE - Sladký tabák (Sweet Tobacco), Quawins Vstick Pro sada, SLIQUID - Americký tabák (American Tobacco), SLIQUID - Mango a limetka (Mango-Lime), SLIQUID - Tropický punč (Tropical Punch), Sleva 10% při nákupu nad 1000 Kč, Sleva 10% při nákupu nad 500 Kč, Slevový poukaz v hodnotě 110 Kč při nákupu nad 1000 Kč, Slevový poukaz v hodnotě 110 Kč při nákupu nad 500 Kč, TobGun - BLACK, TobGun - FRESH, TobGun - GOLD, ePiston POD systém.

   

  Hlavní týdenní výhry nadstavbové části Hry:

  Kávovar De'Longhi + 5x500g prémiové zrnkové kávy Vaprio

  Zahradní gril Weber Compact Kettle

 5. Souhlas Účastníka se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení. Účastí ve Hře podle těchto Pravidel a jejich odsouhlasením poskytuje Účastník svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn užít Účastníkem poskytnuté osobní údaje pro účely účasti ve Hře a pro marketingové využití zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté Účastníkem až do odvolání Účastníkem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Účastník rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání Účastníkem uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli odvolat. Práva a povinnosti Účastníka se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, a to zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je známé pod zkratkou GDPR, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy v České republice.

 6. Pořadatel má právo Hru kdykoliv a bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit Pravidla, a to i bez poskytnutí příslušných a Soutěží zamýšlených spotřebitelských výherních cen. Rozhodnutí Pořadatele o ukončení Hry je účinné okamžikem jeho uveřejnění na internetových stránkách Pořadatele, tedy na webové stránce www.vaprio.cz. V takovémto případě nemá Účastník žádný právní nárok na náhradu jakýchkoliv škod nebo na náhradu jakýchkoliv nákladů mu případně vzniklých z účasti ve Hře. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Hry, a to včetně, nikoliv však výlučně, jako např. za selhání techniky, systému, programového vybavení apod. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry v seznamu výhrami obdobného typu a hodnoty, nebo změnit podmínky předávání výher. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Hry Účastníky, kteří nesplňují podmínky stanovené Pravidly anebo platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky v aktuálně platném znění. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Hry včetně případného rozhodnutí o neudělení výhry ve Hře pro porušení pravidel ve vztahu k Účastníkovi a/nebo Účastníkům. Účastník bere rovněž na vědomí a je srozuměn s tím, že výhry ze Hry nejsou soudně ani jinak vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli.

 7. Pravidla představují jediný dokument závazně upravující Hru a jsou zveřejněna na www.vaprio.cz a jsou rovněž dostupné v kamenných prodejnách sítě Vaprio.cz.

V Kyšicích 15.5.2021

Vaprio 10 letPrůvodce výběrem
Nahoru
Zákaz prodeje elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Tato stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využítím.