Začít znova

Dovolená s Vaprio

Pro účast v naší soutěži a získání garantové výhry, vyplňte prosím, formulář níže. Do kolonky „Kód z účtenky” zapište svůj unikátní kód získaný na účtence při nákupu na Vaprio.cz nebo na kterékoli naší prodejně Vaprio nad 500 Kč

Okamžité výhryPravidla

Zaregistrujte svůj nákup

Pro účast v naší soutěži a získání garantové výhry, vyplňte prosím, formulář níže. Do kolonky „Kód z účtenky” zapište svůj unikátní kód získaný na účtence při nákupu na Vaprio.cz nebo na kterékoli naší prodejně Vaprio nad 500 Kč

Okamžitá výhra
Týdenní slosování
nebo

Výherci předchozích kol

Výhry pro týden 27

Irena (Plzeň) - Hlavní cena víkendový pobyt s ubytováním v hodnotě 5000 Kč - Plzeň

Pavel (Chomutov) - Poukaz na nákup v síti Vaprio v hodnotě 4000 Kč

Radovan (Zlín) - Poukaz na nákup v síti Vaprio v hodnotě 3000 Kč

Jan (Eshop) - Poukaz na nákup v síti Vaprio v hodnotě 2000 Kč

David (Karlovy Vary) - Poukaz na nákup v síti Vaprio v hodnotě 1000 Kč

Úplná pravidla soutěže „Dovolená s Vaprio“

ÚPLNÁ PRAVIDLA – DOVOLENÁ S VAPRIO

 1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže nazvané „DOVOLENÁ S VAPRIO“ (dále jen „Hra“), jejíž podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“), je obchodní společnost Vaprio.cz, s.r.o., IČ 02290715, se sídlem Kyšice, Štemberova 200, PSČ 330 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 33508 (dále jen „Pořadatel“).

 2. Hra probíhá v době od 29.6.2020 do 30.8.2020 (dále jen „Doba“) tj. celkem 63 kalendářních dnů ( 9 týdnů) v prodejní síti Pořadatele tvořené jednak (i) kamennými prodejnami Vaprio.cz, jež jsou uvedeny na webové stránce www.vaprio.cz, a (ii) e-shopem Vaprio.cz, přičemž pro on-line nákup v uvedeném e-shopu se vyžaduje předchozí registrace z důvodu ověření si zákonného věkového limitu (18+), v obou případech však výhradně na území České republiky (dále jen „Místo konání“). Výdej herních kódů bude ukončen na e-shopu Vaprio.cz 27.8.2020 v 16:00 hod, na kamenných prodejnách Vaprio bude výdej herních kódů ukončen 30.8.2020 ve 20:00 hod.

 3. Účastníkem Hry se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která je vlastníkem věrnostní karty Vaprio.cz (VašeCigareta.cz) a jež během Doby nakoupí klasicky nebo on-line v Místě konání (dále jen „Účastník“). Ze Hry jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, kteří se podílejí na organizaci Hry a osoby těmto zaměstnancům blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane výše uvedený zaměstnanec Pořadatele či ve vztahu k němu osoba blízká, jak je upraveno výše, výhra se jim nepředá a bude určen náhradní výherce v souladu s Pravidly.

 4. Popis Hry: Za každý nákup nad 500 Kč Účastník obdrží unikátní herní kód, který může uplatnit na stránkách www.vaprio.cz/leto2020 jeho doplněním do interaktivního formuláře spolu s ostatními povinnými údaji, a získat tak (i)jednu z garantovaných cen (dílčí hra JISTOTA) nebo (ii) se zúčastnit losování o hodnotné týdenní odměny (dílčí hra NÁHODA). Účastník si může vybrat v jaké dílčí hře svůj unikátní kód/kódy použije. Každý unikátní kód může být ve hře použit jen jednou. Unikátní herní kód musí být uplatněn nejpozději do 30.8.2020, 23:59, po tomto datu pozbývá kód platnosti. Seznam garantovaných odměn ve hře JISTOTA a týdenních odměn ve hře NÁHODA je uveden níže. Výherci odměn v dílčí hře NÁHODA budou vylosování náhodným výběrem ze všech účastníků dílčí hry NÁHODA v daném týdnu a zveřejněni na webových stránkách www.vaprio.cz vždy následující týden v pondělí od 17:00 hod. Výherci v dílčí hře NÁHODA budou kontaktováni Pořadatelem a bude s nimi odsouhlasen způsob předání jejich výhry. Výhry budou výhercům předány do 30 dnů po zveřejnění seznamu výherců Soutěže.

  Unikátní kód obdrží Účastník na vydané účtence za nákup zboží v Místě konání. Počet vydaných unikátních herních kódů je omezen na 1 kód za den na jednu věrnostní kartu. Na www. vaprio.cz bude vytvořena stránka s Hrou, na jejíž titulní straně bude pole pro vyplnění unikátního herního kódu. Účastník si vybere v jaké dílčí hře chce svůj kód uplatnit, následně zadá platný kód a získá jednu z garantovaných cen (dílčí hra JISTOTA) resp. přihlásí se do losování o týdenní ceny (dílčí hra NÁHODA).

  Dílčí hra JISTOTA – Garantované ceny:

  Garantované ceny budou přidělovány náhodným výběrem z níže uvedeného seznamu. Účastník vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu, email, telefon).Pro vyzvednutí výhry získá Účastník unikátní kód, který nahlásí nebo zadá obsluze kamenné prodejny Vaprio.cz, resp. do objednávkového formuláře v internetovém obchodě Vaprio.cz.

  Sleva 10% při nákupu nad 500Kč, ePiston POD systém, Cloudee sada, Sleva 5% při nákupu nad 200Kč, Barly BLUE, Dreamix - Čokoláda s mátou (Choco Mint), Sleva 15% při nákupu nad 1000Kč, Slevový poukaz v hodnotě 200Kč při nákupu nad 1000Kč, Frutie - Jahoda (Strawberry), Dreamix polštář, Slevový poukaz v hodnotě 100Kč při nákupu nad 1000Kč, Frutie - Černý rybíz (Blackcurrant), Barly RED, Frutie - Mango, Dreamix - Chladivé lesní plody (Frozen Berry), Dreamix - Americký tabák (American Dream), Sleva 20% při nákupu nad 2000Kč.

  Dílčí hra NÁHODA – Týdenní ceny

  Poukaz na nákup v síti Vaprio v hodnotě 1000 Kč, Poukaz na nákup v síti Vaprio v hodnotě 2000 Kč, Poukaz na nákup v síti Vaprio v hodnotě 3000 Kč, Poukaz na nákup v síti Vaprio v hodnotě 4000 Kč, Hlavní cena Víkendový pobyt s ubytováním v hodnotě 5000 Kč v městě s "Vaprio".

 5. Souhlas Účastníka se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení. Účastí ve Hře podle těchto Pravidel a jejich odsouhlasením poskytuje Účastník svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn užít Účastníkem poskytnuté osobní údaje pro účely účasti ve Hře a pro marketingové využití zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté Účastníkem až do odvolání Účastníkem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Účastník rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání Účastníkem uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli odvolat. Práva a povinnosti Účastníka se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, a to zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je známé pod zkratkou GDPR, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy v České republice. .

 6. Pořadatel má právo Hru kdykoliv a bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit Pravidla, a to i bez poskytnutí příslušných a Soutěží zamýšlených spotřebitelských výherních cen. Rozhodnutí Pořadatele o ukončení Hry je účinné okamžikem jeho uveřejnění na internetových stránkách Pořadatele, tedy na webové stránce www.vaprio.cz. V takovémto případě nemá Účastník žádný právní nárok na náhradu jakýchkoliv škod nebo na náhradu jakýchkoliv nákladů mu případně vzniklých z účasti ve Hře. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Hry, a to včetně, nikoliv však výlučně, jako např. za selhání techniky, systému, programového vybavení apod. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry v seznamu výhrami obdobného typu a hodnoty, nebo změnit podmínky předávání výher. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Hry Účastníky, kteří nesplňují podmínky stanovené Pravidly anebo platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky v aktuálně platném znění. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Hry včetně případného rozhodnutí o neudělení výhry ve Hře pro porušení pravidel ve vztahu k Účastníkovi a/nebo Účastníkům. Účastník bere rovněž na vědomí a je srozuměn s tím, že výhry ze Hry nejsou soudně ani jinak vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli.

 7. Pravidla představují jediný dokument závazně upravující Hru a jsou zveřejněna na www.vaprio.cz a jsou rovněž dostupné v kamenných prodejnách sítě Vaprio.cz.

V Kyšicích, 15.5.2020

Dovolená s VaprioPrůvodce výběrem
Nahoru
Zákaz prodeje elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Tato stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využítím.