VaseCigareta.cz se mění na Vaprio. Získejte slevu 10% - více zde.


Tričko Frutie
Tričko Barly
Tričko Cosmic Fog
Tričko SMOK

Náplň Barly
Náplň Frutie
Náplň LIQUA Elements
Náplň LIQUA Mixes
Náplň Dinner Lady
Náplň Cosmic Fog


Slevový poukaz v hodnotě 100Kč při nákupu nad 1000 Kč

Slevový poukaz v hodnotě 200Kč při nákupu nad 1000 Kč
Zástěra Dinner Lady
Šátek Cosmic Fog
Čepice Dinner Lady
Čepice Cosmic Fog5% sleva na další nákup
10% sleva na další nákup
20% sleva na další nákup
S každým nákupem nad 500 Kč obdržíte na účtence UNIKÁTNÍ KÓD.
Kód registrujte na www.vasecigareta.cz a získejte okamžitě vaši výhru. Zahrajte si navíc o jednu z luxusních týdenních výher.
Každý týden hrajeme o výše uvedených pět výher. Výhry získají Soutěžící s nejpřesnější odpovědí dle uvedeného pořadí, v případě více správných odpovědí bude o pořadí výherců rozhodovat čas zaslání správné odpovědi. Soutěžní otázka je platná vždy od pondělí 0:00 hod. do neděle 23:59 hod.
Výherci 46 týden
Správná odpověď: 369
1. místo - Michal S.
2. místo - Martin S.
3. místo - Jakub B.
4. místo - Kateřina R.
5. místo - Petr Z.


 • 1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ S VAŠÍCIGARETOU (dále jen „Soutěž“), jejíž podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“), je obchodní společnost VašeCigareta.cz, s.r.o., IČ 02290715, se sídlem Kyšice, Štemberova 200, PSČ 330 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 33508 (dále jen „Pořadatel“).
 • 2. Soutěž probíhá v době od 10.11.2017 do 24.12.2017 (dále jen „Doba“) na území České a Slovenské republiky.
 • 3. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která je vlastníkem věrnostní karty VašeCigareta.cz a nakoupí během Doby v kamenné prodejně VašeCigareta.cz anebo je registrován v e-shopu VašeCigareta.cz a nakoupí online (dále jen „Soutěžící“). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, kteří se podílejí na organizaci Soutěže a osoby těmto zaměstnancům blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane výše uvedený zaměstnanec Pořadatele či ve vztahu k němu osoba blízká, jak je upraveno výše, výhra se jim nepředá a bude určen náhradní výherce v souladu s Pravidly.
 • 4. Popis Soutěže: Za každý nákup nad 500 Kč obdrží Soutěžící unikátní soutěžní kód, který může uplatnit na stránkách www.vasecigareta.cz/vanoce jeho doplněním do interaktivního formuláře spolu s ostatními povinnými údaji a:

  a) získat jednu z garantovaných cen – viz seznam níže a zároveň
  b) odpovědí na soutěžní otázku hrát o jednu z hlavních týdenních cen

  Unikátní kód obdrží Soutěžící na vydané účtence za nákup zboží v prodejní síti Pořadatele uvedené na webové stránce www.vasecigareta.cz. Počet vydaných unikátních kódů je omezen na 1 kód za den na jednu věrnostní kartu. Na www. vasecigareta.cz bude vytvořena stránka se Soutěží, na jejíž titulní straně bude pole pro vyplnění unikátního kódu. Po zadání příslušného platného kódu se Soutěžící dostane do prostředí, kde si náhodným výběrem vybere jednu z možností – skrytou odměnu. Po výběru jedné možnosti z nabídky odměn se zobrazí konkrétní věc, kterou Soutěžící získává jako odměnu. Zároveň bude Soutěžícímu nabídnuta možnost hrát o hlavní týdenní výhry, a to prostřednictvím tipnutí si správné odpovědí na položenou otázku. Hlavní týdenní výhry pak obdrží ti Soutěžící, kteří nejdříve a nejpřesněji odpoví na zadanou otázku. Seznam výher Soutěže a způsob zveřejňování výherců Soutěže je uveden níže.

  Garantované ceny a jejich doručování:
  Garantované ceny budou přidělovány náhodným výběrem z níže uvedeného seznamu. Se zobrazením výhry bude Soutěžícímu oznámeno, jakým způsobem mu bude cena doručena, resp. jak si její výběr vyžádat. Zároveň Soutěžící vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu, email, telefon).

  Tričko Frutie
  Tričko Barly
  Tričko Cosmic Fog
  Tričko SMOK
  Šátek Cosmic Fog
  Čepice Dinner Lady
  Zástěra Dinner Lady
  Čepice Cosmic Fog
  Slevový poukaz v hodnotě 100 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
  Slevový poukaz v hodnotě 200 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
  1 x BARLY Red nikotináž dle vlastního výběru
  1 x BARLY Blue nikotináž dle vlastního výběru
  1 x BARLY Green nikotináž dle vlastního výběru
  1 x FRUTIE Jahoda nikotináž dle vlastního výběru
  1 x FRUTIE Jablka nikotináž dle vlastního výběru
  1 x FRUTIE Merunka nikotináž dle vlastního výběru
  1 x FRUTIE Lesni ovoce nikotináž dle vlastního výběru
  1 x FRUTIE Meloun nikotináž dle vlastního výběru
  1 x FRUTIE Pomeranc nikotináž dle vlastního výběru
  1 x LIQUA Elements dle vlastního výběru
  1 x LIQUA Mixes dle vlastního výběru
  1 x DINNER LADY dle vlastního výběru
  2 x COSMIC FOG dle vlastního výběru
  5% sleva na nákup v eshopu VašeCigareta.cz
  10% sleva na nákup v eshopu VašeCigareta.cz
  20% sleva na nákup v eshopu VašeCigareta.cz

  Slevové poukazy, slevy v e-shopu a náplně do elektronických cigaret (např. FRUTIE,BARLY,LIQUA atd.) budou zobrazeny s vygenerovaným „PINem“, který Soutěžící použije buď na prodejně prodejní sítě Pořadatele nebo na e-shopu VašeCigareta.cz pro vyžádání své ceny. Ostatní ceny budou doručovány zasláním na Soutěžícím uvedenou adresu.

  Hra o týdenní ceny:
  Po zadání kontaktních údajů pro vyplacení získané garantované odměny bude Soutěžící systémem dotázán, zda si chce zahrát o hlavní týdenní ceny – seznam níže. Pokud Soutěžící odpoví na soutěžní otázku daného týdne zadáním odpovědi, zúčastní se hry o týdenní ceny. Pět zákazníků, kteří zašlou nejpřesnější odpověď v daném týdnu obdrží týdenní výhru. O pořadí výher rozhoduje čas zadání odpovědi. Soutěžní otázka je platná zpravidla vždy od pondělí 0:00 hod. do neděle 23:59 hod. Výherci za daný týden budou zveřejněni na webových stránkách www.vasecigareta.cz vždy následující týden v pondělí od 17:00 hod. Výherci Soutěže budou kontaktováni Pořadatelem a bude s nimi odsouhlasen způsob předání jejich výher. Výhry budou výhercům předány do 30 dnů po zveřejnění seznamu výherců Soutěže.

  Týdenní výhry:
  • 1xSX Mini G Class
  • 1xLost Vape Paranormal DNA 166
  • 1xSMOK G-Priv 2 kompletní sada s TFV8 X-Baby
  • 1xVaporesso Revenger X sada
  • 1xVOOPOO DRAG 157W TC mód
 • 5. Souhlas Soutěžícího se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení. Účastí v Soutěži dle těchto Pravidel a jejich odsouhlasením poskytuje Soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn užít Soutěžícím poskytnuté údaje pro účely účasti v Soutěži a pro marketingové využití zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv a emailů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté Soutěžícím až do odvolání Soutěžícím uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Soutěžící rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání Soutěžícím uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli odvolat. Práva a povinnosti Soutěžících se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 6. Pořadatel má právo Soutěž kdykoliv a bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit Pravidla, a to i bez poskytnutí příslušných a Soutěží zamýšlených spotřebitelských výherních cen. Rozhodnutí Pořadatele o ukončení Soutěže je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách Pořadatele, tedy na webové stránce www.vasecigareta.cz. V takovémto případě nemá Soutěžící žádný právní nárok na náhradu jakýchkoliv škod nebo na náhradu jakýchkoliv nákladů mu případně vzniklých z účasti v Soutěži. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, a to včetně, nikoliv však výlučně, jako např. za selhání techniky, systému, programového vybavení apod. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry v seznamu výhrami obdobného typu a hodnoty, nebo změnit podmínky předávání výher. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené Pravidly anebo platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky v aktuálně platném znění. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně případného rozhodnutí o neudělení výhry v Soutěži pro porušení pravidel ve vztahu k Soutěžícím a/nebo Soutěžícímu. Soutěžící bere rovněž na vědomí a je srozuměn s tím, že výhry ze Soutěže nejsou soudně ani jinak vymahatelné.
 • 7. Pravidla představují jediný dokument závazně upravující Soutěž a jsou zveřejněna na www.vasecigareta.cz


V Kyšicích 8.11.2017

NAŠE POBOČKY - DNEŠNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

8 - 12 a 13 - 20
8 - 20
9 - 12 a 13 - 19
9 - 12 a 13 - 19
9 - 12 a 13 - 19
9 - 12 a 13 - 19
8 - 12 a 13 - 20
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
8 - 20
8 - 20
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
9 - 12 a 13 - 18
Copyright © 2011-2018 Vaprio.cz, s.r.o.. Obchodní podmínky zde
Zákaz prodeje elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Tato stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využítím.
Rozumím