Vyhrává každý!
Akce trvá
od 13. 11. 2023 do 23. 12. 2023
Začít znova

ŠTĚDRÉ VÁNOCE S VAPRIEM

Získejte garantovanou výhru při nákupu nad 500 Kč na e-shopu Vaprio.cz nebo v síti prodejen Vaprio.
Akce je určena pro registrované zákazníky a držitele věrnostních karet Vaprio.

Okamžité výhryPravidla

Zaregistrujte svůj nákup

Do kolonky „Kód z účtenky“ zapište svůj unikátní kód získaný na účtence při nákupu na Vaprio.cz
nebo na kterékoli naší prodejně Vaprio.

Úplná pravidla soutěže „ŠTĚDRÉ VÁNOCE S VAPRIEM“

 1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže nazvané „ŠTĚDRÉ VÁNOCE S VAPRIEM “ (dále jen „Hra“), jejíž podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“), je obchodní společnost Vaprio.cz, s.r.o., IČ 02290715, se sídlem Kyšice, Štemberova 200, PSČ 330 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 33508 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Hra probíhá v době od 13.11.2023 do 23.12.2023 (dále jen „Doba“) v prodejní síti Pořadatele tvořené jednak (i) kamennými prodejnami Vaprio.cz, jež jsou uvedeny na webové stránce www.vaprio.cz, a (ii) e-shopem Vaprio.cz, přičemž pro on-line nákup v uvedeném e-shopu se vyžaduje předchozí registrace z důvodu ověření si zákonného věkového limitu (18+), v obou případech však výhradně na území České republiky (dále jen „Místo konání“).
 3. Účastníkem Hry se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která je vlastníkem věrnostní karty Vaprio.cz a jež během Doby nakoupí klasicky nebo on-line v Místě konání (dále jen „Účastník“). Ze Hry jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, kteří se podílejí na organizaci Hry a osoby těmto zaměstnancům blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane výše uvedený zaměstnanec Pořadatele či ve vztahu k němu osoba blízká, jak je upraveno výše, výhra se jim nepředá a bude určen náhradní výherce v souladu s Pravidly.
 4. Popis Hry: Za každý nákup nad 500 Kč Účastník obdrží unikátní herní kód, který může uplatnit na stránkách www.vaprio.cz/vanoce2023 jeho doplněním do interaktivního formuláře spolu s ostatními povinnými údaji, a získat tak jednu z garantovaných cen Hry, jak jsou vymezeny níže.

  Unikátní kód obdrží Účastník na vydané účtence za nákup zboží v Místě konání. Počet vydaných unikátních herních kódů je omezen na 1 kód za den na jednu věrnostní kartu. Na www. vaprio.cz bude vytvořena stránka s Hrou, na jejíž titulní straně bude pole pro vyplnění unikátního herního kódu. Po zadání příslušného platného kódu Účastník získá jednu z garantovaných odměn (náhodný výběr). Unikátní herní kód lze uplatnit do 31.12.2023.

  Garantované ceny a jejich doručování:

  Garantované ceny budou přidělovány náhodným výběrem z níže uvedeného seznamu. Účastník vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu, email, telefon).

  Dreamix - Borůvka a mango (Blue Mango), Dreamix - Malina a kiwi sorbet (Rasp-Kiwi Sorbet), Drippin Salt Party - Dragonade (Dračí ovoce) 10ml, Frutie 50/50 - Banán (Banana), Frutie 50/50 - Borůvka (Blueberry), IVG Bar Plus - Chladivá kola (Cola Ice) - jednorázová cigareta, IVG Bar Plus - Grep a limonáda (Pink Lemonade) - jednorázová cigareta, IVG Bar Plus - Jahoda a meloun (Strawberry Watermelon) - jednorázová cigareta, IVG Bar Plus - Mango a liči (Mango Lychee) - jednorázová cigareta, OXVA Artio Pod systém sada, OXVA Oneo Pod sada, OXVA Xlim C Pod systém sada, OXVA Xlim Pod systém sada - 3rd Anniversary Edition, OXVA Xlim Pro Pod systém sada, Sleva 10 % při nákupu nad 500 Kč, Sleva 20 % při nákupu nad 1000 Kč.

  V případě výhry “dle vlastního výběru“ si zákazník sám vybere jeden produkt z nabídky Vaprio v dané kategorii.

  Pro vyzvednutí/uplatnění výhry získá Účastník unikátní heslo, které nahlásí nebo zadá obsluze kamenné prodejny Vaprio.cz, resp. do objednávkového formuláře v internetovém obchodě Vaprio.cz. Vyzvednout/uplatnit výhru bude možné do 31.1.2024. Po tomto termínu pozbývá unikátní heslo platnosti.

 5. Souhlas Účastníka se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení. Účastí ve Hře podle těchto Pravidel a jejich odsouhlasením poskytuje Účastník svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn užít Účastníkem poskytnuté osobní údaje pro účely účasti ve Hře a pro marketingové využití zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté Účastníkem až do odvolání Účastníkem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Účastník rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání Účastníkem uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli odvolat. Práva a povinnosti Účastníka se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, a to zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je známé pod zkratkou GDPR, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy v České republice. .
 6. Pořadatel má právo Hru kdykoliv a bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit Pravidla, a to i bez poskytnutí příslušných a Soutěží zamýšlených spotřebitelských výherních cen. Rozhodnutí Pořadatele o ukončení Hry je účinné okamžikem jeho uveřejnění na internetových stránkách Pořadatele, tedy na webové stránce www.vaprio.cz. V takovémto případě nemá Účastník žádný právní nárok na náhradu jakýchkoliv škod nebo na náhradu jakýchkoliv nákladů mu případně vzniklých z účasti ve Hře. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Hry, a to včetně, nikoliv však výlučně, jako např. za selhání techniky, systému, programového vybavení apod. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry v seznamu výhrami obdobného typu a hodnoty, nebo změnit podmínky předávání výher. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Hry Účastníky, kteří nesplňují podmínky stanovené Pravidly anebo platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky v aktuálně platném znění. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Hry včetně případného rozhodnutí o neudělení výhry ve Hře pro porušení pravidel ve vztahu k Účastníkovi a/nebo Účastníkům. Účastník bere rovněž na vědomí a je srozuměn s tím, že výhry ze Hry nejsou soudně ani jinak vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli.
 7. Pravidla představují jediný dokument závazně upravující Hru a jsou zveřejněna na www.vaprio.cz a jsou rovněž dostupné v kamenných prodejnách sítě Vaprio.cz.

 

V Kyšicích 17.10. 2023

Vánoce 2023
Nahoru

Důležité informace


Zákaz prodeje elektronických cigaret osobám mladším 18 let.

Pro správné fungování webu a analýzu návštěvnosti potřebujeme využívat několik externích služeb společnosti Google (Analytics, reCaptcha) a od Vás potřebujeme souhlas s jejich využitím. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (vyvolejte znovu okno přes odkaz "Cookies" v patičce webu).