Vaping je o 95% bezpečnější než kouření. Skutečnost, nebo výmysl?
07.02.2020

Vaping je o 95% bezpečnější než kouření. Skutečnost, nebo výmysl?

I když není možné přesně kvantifikovat dlouhodobá zdravotní rizika spojená s elektronickými cigaretami, dostupné údaje naznačují, že je nepravděpodobné, že překročí 5% rizik spojených s kouřením tabákových výrobků.

Často se říká, že používání elektronických cigaret je o 95% bezpečnější než kouření. Je toto číslo jen vycucané z prstu, jak tvrdí někteří kritici, nebo je založené na spolehlivých věděckých důkazech? Tento článek podporuje vědecký základ, na kterém se toto číslo postavené, a významné zdravotnické organizace, které ho podporují.

Kde se tento odhad vzal?

Tento odhad je založený na komplexních, nezávislých průzkumech vědeckých důkazů ze strany Public Health England (PHE) a Poradního výboru pro tabák Královské akademie lékařů Spojeného království (RCP).

Obě organizace dospěly ke stejnému závěru. PHE v roce 2015 a znovu při druhém přezkoumání důkazů v roce 2018, RCP pak v roce 2016.

Královská akademie lékařů Spojeného království to uvedla takto:

„I když není možné přesně kvantifikovat dlouhodobá zdravotní rizika spojená s elektronickými cigaretami, dostupné údaje naznačují, že je nepravděpodobné, že překročí 5% rizik spojených s kouřením tabákových výrobků, a mohou být i podstatně nižší než toto číslo.“

Stejné číslo (95%) odhadla skupina mezinárodních expertů v roce 2014 po vedením profesora Davida Nutta. Zprávy PHE a RCP se na tomto předcházejícím zkoumání nezakládaly a byly zcela nezávislé, dospěly však ke stejnému závěru.

Ve Spojených státech vedoucí vědecký orgán Národních akademií věd, strojírenství a medicíny dospěl k závěru, že elektronické cigarety jsou „mnohem méně škodlivé“ než hořlavé tabákové cigarety, ale neodhadli konkrétní procento.

Přesná hodnota samozřejmě není až tak důležitá, ale pomáhá zajistit odhad pro úroveň rizika, které je významné pro kuřáky a zdravotnických pracovníků. Jen tvrdit, že je používání elektronických cigaret méně škodlivé, je příliš vágní. Mohlo by to být o 30%, 60%, nebo dokonce o 99% méně škodlivé. Údaj 95% pomáhá oznámit realistickou úroveň relativního rizika, která je v konečném důsledku užitečná.

Z čeho vychází údaj 95%?

Téměř všechny škody způsobené cigaretami jsou způsobeny dehtem, CO a tisíci dalších toxinů, produkovaných spalováním tabáku. Elektronické cigarety jednoduše zahřívají kapalinu na aerosol bez spalování. Je tedy zcela jasné, že riziko užívání e-cigaret bude mnohem nižší než kouření jako takové.

Za prvé, většina škodlivých toxinů z kouře zcela chybí v páře z elektronické cigarety. Ty, které jsou přítomny, jsou v mnohem nižších koncentracích, většinou na úrovních pod 1% toho, co je v kouři. Pokud jsou koncentrace toxinů mnohem nižší než v kouři, zdravotní rizika budou mnohem nižší.

Za druhé, když kuřáci přecházejí na elektronické cigarety, úrovně toxinů a karcinogenů měřeno v těle („biomarkery“) jsou podstatně nižší a pro mnoho toxinů jsou stejné jako u nekuřáků. Po 15 letech používání e-cigarety s obsahem nikotinu nedošlo k jediné smrti a dosud neexistují žádné vážné zdravotní dopady.

Za třetí, vidíme výrazné zdravotní zlepšení u kuřáků, kteří přecházejí na elektronické cigarety. Riziko srdečního infarktu a mozkové příhody se snižuje, krevní tlak se snižuje, astma a rozedma plic se zlepšují a lidé se celkově cítí mnohem lépe.

Za čtvrté riziko rakoviny bylo nezávisle odhadnuto na <1% ve srovnání s rizikem vzniku rakoviny z kouření.

Číslo 95% je založeno na těchto důkazech. Nebylo pouze vycucané z prstu, jak to rádi tvrdí kritici vapingu a elektronických cigaret.

A co dlouhodobá rizika?

Jako všechny nové produkty, přesné dlouhodobé riziko používání elektronických cigaret nebude známé dalších 20 - 30 let. Je možné, že v průběhu času se mohou vyskytnout určité škody a my musíme neustále vývoj monitorovat ohledně jakýchkoliv nových vedlejších účinků.

Na základě toho, co víme o chemických látkách v párách a biomarkerech, je však riziko pravděpodobně mnohem menší než v důsledku kouření, které zabije dva ze tří dlouhodobých uživatelů. Královské kolegium lékařů odhaduje, že dlouhodobé riziko pravděpodobně nebude více než 5% rizika z kouření, což zohledňuje i možnost neznámých problémů, které se mohou vyskytnout v budoucnosti.

Závěr

Pointa je, že používání elektronických cigaret není bez rizika, a pokud nekouříte, neměli byste ani vapovat.

Pokud však kouříte a nemůžete přestat kouřit, při přechodu na elektronickou cigaretu dramaticky snížíte riziko úmrtí na rakovinu, onemocnění srdce a plic.

O kolik méně riskantní to je? V současnosti je možné konstatovat, že dlouhodobé riziko užívání elektronických cigaret je nejméně o 95% nižší než u kouření. Nebyl bych překvapen, kdyby se zjistilo, že vapování je dokonce více než o 98% nebo 99% méně rizikové.

Dodatečné informace

Pokud kouříte, tak přestaňte. Za žádných okolností si nemyslete, že elektronická cigareta je bez rizika nebo zdraví prospěšná. Nejprve vyhledejte svého lékaře a zkuste odbornou pomoc pro odvykání závislostí na tabáku.

Zdroje:

University of Victoria – Canadian Institute for Substance Use Research

UK centre for Tobacco and Alcohol Studies

GOV.UK

Royal College of Physician

Australian Tobacco Harm Reduction Association

Nahoru

Důležité informace


Zákaz prodeje elektronických cigaret osobám mladším 18 let.

Pro správné fungování webu a analýzu návštěvnosti potřebujeme využívat několik externích služeb společnosti Google (Analytics, reCaptcha) a od Vás potřebujeme souhlas s jejich využitím. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (vyvolejte znovu okno přes odkaz "Cookies" v patičce webu).