Vaprio PREMIUM

Vaprio premium

5% sleva na veškerý sortiment
+ 1 e-liquid Dreamix měsíčně zdarma

Představujeme službu Vaprio PREMIUM.

Pro naše věrné, registrované zákazníky nabízíme k zakoupení výhodné členství Vaprio Premium. Předplatitel získá slevu 5 % na veškerý sortiment produktů na našem e-shopu, ale také jeden e-liquid každý měsíc zdarma.

Extra výhodně s ročním předplatným

Vaprio premium si můžete předplatit na jeden rok dopředu za pouhých 42 Kč měsíčně.
V případně měsíčních plateb stojí členství 99 Kč.

 1. Měsíční předplatné 99 Kč / měsíc

  Předplaťte si Vaprio Premium na měsíc za pouhých 99 Kč a získejte 5% slevu na vše a e-liquid jednou za měsíc zdarma při nákupu v minimální hodnotě 200 Kč.

  Obnovená platba každý měsíc.
  Měsíční předplatné
 2. Roční předplatné 42 Kč / měsíc
  při roční platbě 499 Kč

  Využijte výhodnou nabídku ročního předplatného Vaprio Premium za bezkonkurenčních 499 Kč. Získejte dvanáct měsíců Premium účtu za cenu pěti, každý měsíc Vás tak vyjde na pouhých 42 Kč.

  Obnovená platba každý rok.
  Roční předplatné

Podmínky používání služby Vaprio Premium

 • Úvodní ustanovení

  • Používání služby Vaprio Premium na portálu www.vaprio.cz nebo na kamenných prodejnách Vaprio.cz s.r.o. (dále jen jako „Služba“) se řídí těmito podmínkami smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností Vaprio.cz s.r.o., Štemberova 200, Kyšice 33001 Česká Republika, IČ 02290715 (dále také jako „Poskytovatel“).
  • Pro účely těchto Podmínek je uživatelem fyzická osoba, způsobilá k právnímu jednání, která vyjádřila souhlas s těmito Podmínkami, je registrována u Poskytovatele a má u Poskytovatele ověřený uživatelský účet (dále jako „Uživatel“).
  • Uživatel musí vyjádřit souhlas s Podmínkami. Souhlas s Podmínkami je vyjádřen zakoupením a aktivací Služby. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nemůže Službu používat.
  • Služba umožňuje Uživateli za úplatu čerpat výhody poskytované Poskytovatelem. Výhody poskytované v rámci Služby jsou uvedeny na adrese www.vaprio.cz/premium. Poskytnutí produktu zdarma je vázáno na minimální hodnotu nákupu ve výši 200 Kč.
  • Služba je určena pouze osobám starším 18 let, registrovaným s ověřeným uživatelským účtem u Poskytovatele
 • Zpoplatnění Služby

  • Využívání Služby je zpoplatněno. Aktuální ceník za poskytovanou službu je uveden na adrese www.vaprio.cz/premium. Službu je možné objednat na období jednoho měsíce (30 dnů), nebo na období jednoho roku (365 dnů). Služba je na uvedené období Uživateli poskytována ode dne jejího zakoupení přes uživatelský účet nebo na kamenné prodejně Vaprio.cz.
 • Úhrada za poskytovanou Službu

  • Poskytování služby lze zakoupit online přes zákaznický účet na adrese www.vaprio.cz/premium nebo na kamenné prodejně Vaprio.cz (výčet uveden na adrese https://www.vaprio.cz/prodejny.html).
  • Úhrada za Službu může být provedena platební kartou, v hotovosti nebo prostřednictvím Dárkového poukazu.
  • Pro platbu platební kartou je Uživatel povinen použít pouze takovou platební kartu k jejímuž užívání je legislativně oprávněn.
 • Automatické prodlužování poskytované Služby a jeho zrušení

  • Poskytování objednané služby jejíž úhrada proběhla platební kartou přes zákaznický účet Uživatele bude automaticky prodlužováno na dobu dalšího měsíce (30dnů) respektive roku (365 dní) opakovaně, dokud Uživatel Službu nezruší.
  • Poplatek bude automaticky stržen z platební karty Uživatele po uplynutí 30 kalendářních dnů od objednání poskytované Služby na úhradu měsíce následujícího. V případě úhrady za Službu na období jednoho roku bude poplatek na následující rok z platební karty uhrazen vždy ve výročí první úhrady tj. 365 dní po předchozí úhradě.
  • Službu lze ze strany Uživatele zrušit přes uživatelský účet nebo žádostí u Poskytovatele Služby. Účinnost zrušení poskytované Služby nastává k poslednímu dni trvání již uhrazené a aktivované služby.
  • O blížícím se automatickém prodloužení poskytované Služby bude Uživatel informován elektronicky 7 dní před jejím prodloužením.
  • Pokud byla Služba zakoupena na kamenné prodejně Vaprio, nebo vložením Dárkového poukazu bez uložení údajů o platební kartě, nedochází k automatickému prodlužování poskytované Služby a uplynutím posledního dne již aktivované Služby poskytování Služby zaniká.
 • Závěrečná ustanovení.

  • Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jejich změna je pak účinná ode dne zveřejnění na adrese www.vaprio.cz/premium. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti po zveřejnění a stanoveným dnem určeným Poskytovatelem.
  • V případě takových změn u Podmínek, které budou v neprospěch Uživatele bude Poskytovatel Uživatele o takových změnách náležitou formou informovat minimálně 30 dnů před jejich plánovanou účinností. V případě projeveného nesouhlasu se změnou Podmínek dojde k ukončení poskytované Služby po uplynutí lhůty, u již zaplacené Služby Uživatelem. Souhlas se změněným zněním podmínek může Uživatel vyjádřit výslovně, nebo tím, že se ve lhůtě 30 dnů nevyjádří, že se změnou nesouhlasí.
  • Pokud dojde ze strany Poskytovatele k ukončení Služby, vrátí Uživateli poměrnou část uhrazeného poplatku s ohledem na počet měsíců/dní, po které služba již nebude poskytována. Poměrná část poplatku bude uhrazena na bankovní účet Uživatele, ze kterého byly, prostřednictvím platební karty, realizovány platby za poskytované Služby.
  • Poskytovatel může ukončit Uživateli poskytování Služby bez náhrady v případě závažného porušení těchto Podmínek, zejména pak v případě důvodného podezření na zneužití platební karty, ze které je úhrada na poskytované Služby hrazena.
  • Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu), případně formou SMS zpráv.
  • Pro otázky a záležitosti na které nelze použít Podmínky Služby Vaprio Premium se použijí Obchodní podmínky Vaprio.cz
  • Tyto Podmínky používání Služby Vaprio Premium nabývají účinnosti dne 1.11.2022.
Vaprio Premium
Nahoru

Důležité informace


Zákaz prodeje elektronických cigaret osobám mladším 18 let.

Pro správné fungování webu a analýzu návštěvnosti potřebujeme využívat několik externích služeb společnosti Google (Analytics, reCaptcha) a od Vás potřebujeme souhlas s jejich využitím. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (vyvolejte znovu okno přes odkaz "Cookies" v patičce webu).